อินทผาลัมอบแห้ง 10 กิโล คัดเกรด ลูกใหญ่ หนังไม่พอง สีเข้มสวย ราคาส่ง อินทผลัมพันธุ์คาลาส

830฿

  • อินทผาลัมพันธ์ุ คาลาส ขายส่ง ยกลัง 10 kg
  • อินทผลัมอบแห้ง นำเข้า
  • อินทผาลัม ลูกใหญ่ หวานฉ่ำ 10 kg
  • Dry date palm wholesale 10 kg

หมวดหมู่: